Windykacja Należności

Polega na użyciu metod negocjacyjnych przez osoby odpowiednio wykwalifikowane celem uregulowania zobowiązania przez dłużnika.

Kancelaria Bielawski oferuje usługi windykacji na dogodnych warunkach dla Klienta.

Dobieramy odpowiednią ofertę, dopasowaną do potrzeb Klienta, nie pobierając przy tym żadnych opłat za przyjęcie sprawy lub za wykonane połączenia telefoniczne ani za korzystanie z usług pocztowych.

Wynagrodzenie dla Kancelarii z tytułu przeprowadzonej windykacji pozasądowej jest przewidziane dopiero po skutecznym odzyskaniu należności.

Naszym celem jest odzyskanie długu w jak najkrótszym czasie używając przy tym najbardziej skutecznych narzędzi.

Specjalizujemy się w odzyskiwaniu trudnych wierzytelności na różnych etapach:

  •  przed rozpoczęciem postępowania sądowego,
  •  po wielokrotnej windykacji przez różne podmioty windykacyjne,
  •  po bezskutecznej egzekucji komorniczej z tytułem wykonawczym,

Zapewniamy profesjonalną obsługę windykacyjną stosując rzetelne praktyki rynkowe.