Skup wierzytelności

Oprócz standardowej obsługi wierzytelności pod względem polubownym (windykacyjnym), sądowym oraz egzekucyjnym, również skupujemy wierzytelności.
Jest to proces polegający na zawarciu umowy przelewu wierzytelności pomiędzy Wierzycielem, a Kancelarią (Cedentem, a Cesjonariuszem).
Warunki, jakie oferuje Kancelaria przy tego typu kontraktach, zależą od struktury wierzytelności (tj. rodzaj zobowiązania, okres przedawnienia, stopień skomplikowania, wysokość należności).
Prosimy o przesłanie szczegółowych informacji o długu na adres:
biuro@kancelariabielawski.eu

Wówczas przygotujemy specjalną ofertę wykupu długu.
W celu zaczerpnięcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z Kancelarią tel. 713509920.